Bảng tên món ăn buffet mica chữ L CM6602

  • Kích thước: L90xW30x63mm
  • Kích thước mặt để tên món ăn: L90xW30 mm
  • Chất liệu: Nhựa mica trong