Kẹp menu để bàn cao 150 hình tim CM66-150

  • Kích thước: (Ø)50xH150 mm
  • Kích thước mặt để tên món ăn: L95xW55 mm
  • Chất liệu: inox