Kẹp menu để bàn cao 250 hình tim CM66-250

  • Kích thước: (Ø)50xH200 mm
  • Kích thước mặt để tên món ăn: L95xW55 mm
  • Chất liệu: inox
Danh mục: