Xe đẩy khay gn 30 ngăn TL0-XGN201-30

  • Số lượng khay: 30 khay
  • 30 khay GN 1/1 cao 65
  • Hoặc 20 khay GN 1/1 cao 100 mm
  • Hoặc 14 khay gn 1/1 cao 150 mm và 2 khay 1/1 cao 65 mm
  • Hoặc 8 khay GN 1/1 cao 200 mm và 6 khay 1/1 cao 65 mm
  • Xe có Lab inox bảo vệ chống rớt khay khi đẩy