Xe đẩy khay gn 15 ngăn TL0-XGN201-15

  • Số lượng khay: 15 khay
  • 15 khay GN 1/1 cao 65
  • Hoặc 10 khay GN 1/1 cao 100 mm
  • Hoặc 7 khay gn 1/1 cao 150 mm và 1 khay 1/1 cao 65 mm
  • Hoặc 4 khay GN 1/1 cao 200 mm và 3 khay 1/1 cao 65 mm
  • Xe có Lab inox bảo vệ chống rớt khay khi đẩy.