Cây kẹp menu inox kẹp tên món ăn CM6650

  • Kích thước: W40x50mm
  • Chất liệu: inox
  • Độ dày: 0.8 mm
Danh mục: